Forretningsudvikling

Strategi

Udvikling eller revidering af virksomhedens strategi kræver en del ressourcer, og derfor kan det være nødvendigt at supplere virksomhedens egen arbejdskraft og kompetencer med ekstern hjælp.

Strategi-processen starter med en grundig analyse af virksomhedens situation, herunder interne styrker og svagheder, kunder, konkurrenter samt relevante branche- og samfundsforhold.

Baseret herpå opstilles konkrete mål og den fremtidige strategi kan besluttes.

MyreMarketing har erfaring med brug af alle relevante analyse- og strategi-modeller, og vi er derfor med til at sikre en høj kvalitet i arbejdet med at udvikle den nye strategi.

 

Udviklingsmøder

Som alternativ til den altomfattende strategiproces har MyreMarketing god erfaring med arbejdet med afgrænsede men strategisk vigtige udviklingsområder.

Det kan eksempelvis være et nyt produktområde, en ny kundegruppe eller et nyt marked man har besluttet at undersøge muligheden for at angribe.

Det er vores erfaring, at dette udviklingsorienterede arbejde ofte bliver nedprioriteret og udskudt, når de mere presserende opgaver med eksisterende kunder skal løses. Derfor tilbyder MyreMarketing at være tovholder på regelmæssige Udviklingsmøder, hvor den potentielle nye markedsmulighed diskuteres og analyseres, så vi sikrer fremdrift og fokus på de opgaver, der aftales udført frem til næste Udviklingsmøde.

 

Bestyrelse og advisory board

MyreMarketing deltager meget gerne i arbejdet med din bestyrelse eller advisory board.

De senere år har der - med rette - været meget fokus på vigtigheden af, at også mindre og mellemstore virksomheder prioriterer det professionelle arbejde i bestyrelsen. Har du ikke allerede en bestyrelse med et eller flere professionelle medlemmer, kan etableringen af et advisory board være en rigtig god start.

Ofte er tilknytning af vigtige nøglepersoner til bestyrelse eller advisory board en relativt billig måde at få adgang til relevante kompetencer, der kan medvirke til at udvikle virksomheden i den rigtige retning.

 

 

| MyreMarketing | Skovkrogen 18 | 3450 Allerød | 20 89 07 73 | myre@myremarketing.dk |