Mini Markedsanalyse

Mini Markedsanalyse

Med en Mini Markedsanalyse får du et godt grundlag til at træffe de rigtige beslutninger om salgsindsats og markedsføring.

En Mini Markedsanalyse udnytter den store mængde viden og informationer der allerede er tilgængelige blandt virksomhedens nøglemedarbejdere og via andre offentlige og lettilgængelige kilder som f.eks. hjemmesider m.v. Derfor kan analysen gennemføres til en fast og overkommelig pris.

 

Processen

Indsamlingen af informationer starter med workshops/interviews med virksomhedens nøglemedarbejdere - enkeltvis eller i grupper.

Der søges information på relevante hjemmesider og i tilgængelige databaser.

Resultaterne præsenteres for virksomhedens ledelse, og eventuelle tiltag indenfor salg og markedsføring drøftes.

 

Virksomheden og dens omverden

Vi kommer hele vejen rundt og kigger både på virksomhedens interne styrker og svagheder.

Også konkurrenterne og kunderne analyseres.

Endelig ser vi på branchen og på de samfundsforhold, der øver indflydelse på virksomhedens situation.

 

SWOT

Resultaterne af en Mini Markedsanalyse samles i en SWOT-model, hvor de vigtigste styrker, svagheder, muligheder og trusler beskrives

 

Forslag til nye tiltag

Ved at vende SWOT-modellen til en såkaldt TOWS-model kan vi kombinere styrker & svagheder overfor muligheder & trusler.

Dermed kommer vi frem til en (lang) række forslag til relevante nye tiltag indenfor salg og markedsføring.

Opgaven herfra består så i at vælge og prioritere forslagene.

 

 

Kontakt os og aftal et uforpligtende møde.

Du får en times gratis sparring, og vi præsenterer gerne en case, så du kan se det konkrete udbytte af en Mini Markedsanalyse.

 

| MyreMarketing | Skovkrogen 18 | 3450 Allerød | 20 89 07 73 | myre@myremarketing.dk |